Stichting Outdoor Sport for Youth

De stichting Outdoor Sport For Youth is een NGO, een stichting zonder winstoogmerk met sociaal maatschappelijke doelen. Deze functioneert als overkoepelend adviesorgaan voor alle sport- en beweegprogramma’s van het bikepark en is de eindverantwoordelijke voor alle financiële transacties. Contractuele verplichtingen, zoals het pachtcontract met de Gemeente Maastricht, vergunningen, financieringen en subsidies voor programma’s, interventies en investeringen worden door OS4Y aangevraagd.Statutaire doelstellingen

De stichting heeft ten doel: 

 

Kinderen, ook al op jonge leeftijd, en jong volwassenen kennis laten maken met outdoor-sport en hen aanleren om buiten te sporten, te spelen en te bewegen opdat zij dit in hun verdere leven blijven doen.

 

Outdoor-sport en andere buitenactiviteiten inzetten om individuen of groepen met verschillende achtergronden onderling te verbinden, integratie en sociale weerbaarheid van die individuen of groepen bevorderen.

 

Middels outdoor sport en andere buitenactiviteiten verwezenlijken van maatschappelijke doelen, zoals veiligere deelname aan het verkeer, persoonlijke groei en zelfstandigheid, het ontwikkelen van talent motorische en sociale vaardigheden, het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en het doorstromen naar sport op hoger niveau. Realiseren van permanente outdoor sportlocaties.

 

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

 

  • Het samenstellen van programma’s en projecten op te starten of te faciliteren, die kinderen en jong volwassenen in groepen of individueel laten sporten in een buitenomgeving, buitensport-faciliteiten, parken of de vrije natuur
  • Het organiseren van buitenactiviteiten, daaronder buitenactiviteiten met een uitdagend en avontuurlijk karakter, waar mogelijk onder leiding van deskundigen en met professionele materialen in een professionele infrastructuur
  • Het zoeken van samenwerking met lokale en landelijke organisaties bedrijven en overheden, ondermeer ter verwerving van ondersteuning waar het betreft deskundigheid, financiële middelen en materialen
  • Het bijdragen aan het ontstaan van permanente outdoor sportparken of outdoor sportfaciliteiten, zowel in de stedelijke als in de landelijke buitenruimte, die gemakkelijk toegankelijk zijn voor de ongeorganiseerde sporters en sporters die in clubverband sporten. 

  

Het Bestuur bestaat uit 5 leden met een voorzitter, penningmeester en secretaris en twee algemene bestuursleden. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en adviseert en controleert het beleid van het Bestuur, de operationele en financiële zaken van de stichting. Tenslotte zijn er diverse externe adviseurs, die ingeschakeld worden voor specifieke kennis.   

De coöperatie als samenwerkingsverband

Onderzocht moet worden of één of meerdere coöperaties mogelijk of beter zijn voor samenwerking tussen verschillende organisaties.    

https://www.dirkzwager.nl/kennis/artikelen/samenwerkingsverbanden-in-de-zorg-de-cooeperatie-7/