Stichting Outdoor Sport for Youth

Stichting Outdoor Sport for Youth

De stichting Outdoor Sport For Youth is een NGO, een stichting zonder winstoogmerk met sociaal maatschappelijke doelen. Deze functioneert als overkoepelend adviesorgaan voor alle sport- en beweegprogramma’s van het bikepark en is de eindverantwoordelijke voor alle financiële transacties. Contractuele verplichtingen, zoals het pachtcontract met de Gemeente Maastricht, vergunningen, financieringen en subsidies voor programma’s, interventies en investeringen worden door OS4Y aangevraagd.