Stichting Velorium

Stichting Velorium een NGO, een stichting zonder winstoogmerk met sociaal maatschappelijke doelen. Deze functioneert als overkoepelend adviesorgaan voor alle vitaliteitsprogramma’s van het bikepark en is de eindverantwoordelijke voor alle financiële transacties. Contractuele verplichtingen, zoals het pachtcontract met de Gemeente Maastricht, vergunningen, financieringen en subsidies voor programma’s, interventies en investeringen worden door de stichting aangevraagd.