Maastricht, 15 december 2021

  

Nederlanders zijn ervan overtuigd dat de kunst van het fietsen bijna vanzelfsprekend is, maar fietsen is een vaardigheid en moet aangeleerd worden. Dat geldt ook voor het anticiperen in het steeds drukker wordende verkeer met meer verkeersregels en helaas ook meer fietsongevallen.

 

Steeds meer ouders pakken de auto om kinderen naar school te brengen en de vanzelfsprekendheid dat zij de kinderen fietsen leren, is voor een groot deel verdwenen. Daarom zijn fietslessen die tijdens de schooltijd gegeven worden, zo belangrijk. Fietsen is meer dan verplaatsen van de ene plek naar de andere, maar ook een manier om te socialiseren en om vitaler te worden. Dan kunnen de fietslessen ook tijdens de gymlessen gegeven worden!

 

Als ouders meer betrokken zijn met de fietsmobiliteit van hun kinderen, zullen ze sneller samen de fiets pakken in plaats van de auto. Dat is veel gezonder en veiliger in de schoolomgeving. Met meer fietsplezier is de stap naar de fietssport ook een manier om fietsmobiliteit duurzaam en veiliger te maken. Hierbij kan het outdoorpark van Velorium een belangrijke rol spelen als aanjager van fietsprogramma's, in samenwerking met de Gemeente Maastricht, de Provincie Limburg, de Fietsersbond, de stichting Leergeld en het Jeugd Educatie Fonds.

 

Sjef Eijmael

 

voorzitter stichting Outdoor Sport for Youth

 

Meer informatie over "leer fietsen als een pro": sjef.eijmael@velorium.nl / 0642173454

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Fietsvaardigheidslessen voor de Bovenbouw

Leer fietsen als een pro” is een fietsvaardigheidsprogramma dat Velorium aan basisscholen kan aanbieden voor kinderen van groep 6 en 7.

Dit zijn de voordelen

 1. vergroten van de slagingskans voor het Verkeersexamen in groep 7

 2. vergroten van de fietsmobiliteit voor nu en in de toekomst

 3. vergroten van de fietsveiligheid rond en naar de scholen

 4. vergroten van de vitaliteit + socialiseren voor nu en in de toekomst

   

De kinderen leren op hun eigen fiets de basisvaardigheden (basic skills) van het fietsen en om te anticiperen in een verkeerssituatie. Hiermee wordt de kwaliteit van hun fietsmobiliteit en de verkeersveiligheid rond de scholen flink vergroot en worden de kinderen vitaler doordat ze meer bewegen. Ook niet te onderschatten is het effect op het socialiseren, zeker voor kinderen van buitenlandse afkomst, wanneer kinderen steeds vaker met elkaar gebruik maken van de fiets en al worden voorbereid op fietsbewegingen tijdens de Middelbare schooljaren en erna. Nederland Fietsland!

 

Fietslessen

De fietslessen voor de Bovenbouw bestaan uit verschillende oefeningen die herhaald worden. Deze worden op een speelse en uitdagende manier na de fietscheck, op het schoolplein uitgezet met o.a. pionnen en linten.

 • opstappen/starten

 • rem-oefeningen

 • bochten maken

 • balanceren en evenwicht

 • eventueel schakelen

 • anticiperen

Per jaar worden vijf fietslessen in groep 6 en 7 gegeven. Deze vinden tijdens de schooltijd op het schoolplein plaats i.p.v. de gymlessen en worden door ervaren fiets-instructeurs van Velorium gegeven onder toezicht van de gymleraar. De lessen duren één uur. Deze instructeurs zijn hiervoor speciaal opgeleid. Per keer zijn 2 instructeurs en vrijwilligers aanwezig, die ook de fietsen nakijken op veiligheid en deze eventueel afstellen. Afgekeurde fietsen krijgen een begeleidende brief met actiepunten voor de ouders.

 

Kosten

De kosten voor een klas van 20-25 leerlingen zijn €275,- per les van 1 uur. In totaal krijgen de kinderen 10 lessen in 2 jaar tijd vóór de Veilig Verkeersexamens op school.
De kosten per les:

 • 13,75 bij 20 kinderen

 • 11,- bij 25 kinderen

De kosten per jaar:

 • 5 x €13,75 = €68,75 bij 20 kinderen

 • 5 x €11,- = € 55,- bij 25 kinderen 

Wij hanteren een gemiddelde prijs van €12,50 x 5 = €62,50 p.p. per jaar of een vaste prijs van €275,- per les. Dit is incl. 9% BTW


Financiering
Elke school krijgt een vaste vergoeding van €1.200,- van de Provincie en Gemeente, die gebruikt moet worden om de verkeersveiligheid rond scholen aan te pakken, ongeacht de grootte van de scholen en de hoeveelheid leerlingen. Dat betekent dat de meeste scholen
onvoldoende budget hebben om de lessen af te nemen. Idealiter zou een vergoeding van de Gemeente en Provincie per kind i.p.v. per school een betere en eerlijkere optie zijn om de fietsveiligheid rond de scholen te verbeteren. Hiermee kunnen de fietslessen volledig gefinancierd worden. Een andere oplossing is dat de ouders zelf voor de fietsvaardigheidslessen betalen. Concreet is dat €62,50 voor 5 lessen per jaar per kind. Voor ouders die onvoldoende budget hebben, kan de school een deel van de vaste jaarlijkse vergoeding reserveren of gebruik maken van stichting Leergeld.

fietsles met 20 kinderen

 

urencalculatie

kostenberekening

voorbereiding instructeurs

2x0,5 uur= 1 uur

 

reistijd instructeurs

2x1 uur = 2 uur

 

fietsles met 2 instructeurs

2x 1 uur = 2 uur

 

vergoeding instructeurs

 

5 uur á €55,- = €275,-

kosten per kind per les

 

275,- : 20 = €13,75

kosten per schooljaar

 

5 x €13,75 = €68,75

 

fietsles met 25 kinderen

urencalculatie

kostenberekening

voorbereiding instructeurs

2x0,5 uur= 1 uur

 

reistijd instructeurs

2x1 uur = 2 uur

 

fietsles met 2 instructeurs

2x 1 uur = 2 uur

 

vergoeding instructeurs

 

5 uur á €55,- = €275,-

kosten per kind per les

 

275,- : 25 = €11,-

kosten per schooljaar

 

5 x €11,- = €55,-

 

Praktijktest

We hebben aan de voorkant van Corona in 2019 een lesprogramma ontwikkeld samen met MosaLira. Dit programma heet: “Leer fietsen als een pro”. Dit programma hebben we in 2019 bij basisschool “de Maasköpkes” getest i.s.m. Maastricht Sport (wethouder Bert Jongen), JOGG, Bikepolitie Maastricht en Veilig Verkeer Maastricht.https://www.velorium.nl/leer-fietsen-als-een-pro/

Meer informatie over "leer fietsen als een pro": sjef.eijmael@velorium.nl / 0642173454